Stipendium

Nordic medac Grant 

Medac har i samarbejde med NORTH-REG indstiftet et nyt stipendium for at stimulere forskning og udvikling inden for urotelial cancer. 

Hvis du er speciallæge i urologi eller er ved at uddanne dig til speciallæge i urologi, er du velkommen til at ansøge. 

Stipendiet kan søges til:

 • Udviklings- og forskningsarbejde
 • Kurser, uddannelser og hospitering

Stipendiet er på 10.000 euro og uddeles til en eller flere ansøgere i hele Norden. 

Der kan ansøges fra januar 2023.

Medac Stipendium 

Medac har sammen med FSUIS indstiftet et stipendium inden for urologi med fokus på blærekræft.

Hvis du er sygeplejerske, medlem af FSUIS og arbejder med urologi i Danmark, er du velkommen til at ansøge. 

Formålet med stipendiet er at stimulere sygeplejersker til at videreudvikle pleje af patienter med diagnosen urinblærekræft.

Stipendiet kan søges til:

 • Udviklings- og forskningsarbejde
 • Kurser, uddannelser og hospitering

Stipendiet er på 20.000 kroner og uddeles til en eller flere ansøgere.

Ansøgningsfristen for medac-stipendiet er 31. december 2023. 

Medac Stipendium til yngre urologer

MEDACs Legat i urologi med fokus på ikke-invasiv blæretumorsygdom uddeles én gang årligt i forbindelse med DUS generalforsamling.

Hvis du er kommende urolog, medlem af Yngre Danske Urologer (YDU) og arbejder med ikke-invasiv blæretumorsygdom kan du søge legatet.

Formålet er at tilskynde læger til udvikling og forskning indenfor ikke-invasiv blæretumorsygdom.

Legatet kan søges til:

 • Udvikling og forskningsarbejde.
 • Kurser og uddannelse
 • Omkostninger til forskning og udvikling af behandlinger af ikke-invasiv blæretumorsygdom.

Stipendiet er 25.000 kroner og kan bevilges til én højst to ansøgere.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Personoplysninger.
 • CV.
 • Projektbeskrivelse, med baggrund, formål, metode, evt. evaluering.
 • Budget til projektet, om der er søgt /modtaget støtte til projektet andre steder.

Ansøgningsfrist for næste uddeling er 30. oktober.

Ansøgninger bedømmes af repræsentanter fra DUS og Medac.

De, der får stipendium, er forpligtet til at indgive en skriftlig rapport, der kan offentliggøres i YDU’s nyhedsbrev og hjemmeside.