Webinar med Blærekræftforeningen

Torsdag d. 11. maj var medac medsponsor på et webinar arrangeret af Blærekræftforeningen.

Maj er udråbt til globale blærecancer måned, og løbet af maj vil der derfor være adskillige arrangementer rundt om i landet, hvor formålet er at udbrede kendskabet til blærecancer.

Der vil især blive lagt vægt på at skabe opmærksomhed på symptomerne, hvor blod i urinen er kardinalsymptomet, og vigtigheden af at reagere på dette blev også gennemgående tema ved mødet.

Det var John Redlef, som er formand for Blærekræftforeningen, der indledte Webinaret med at fortælle om formålet med Blærekræftforeningen, og den hjælp foreningen kan tilbyde både patienter og pårørende, når man modtager en blærecancer diagnose.

Herefter var det professor Jørgen Bjerggaard Jensen fra Aarhus Universitetshospital, der redegjorde for den ikke-muskelinvasive blærecancer og de muligheder der er for behandling, hvis man finder sygdommen i tide. Der blev også tid til at belyse de mange forskningstiltag, der foregår på hospitaler i hele landet, hvor man forsøger at finde frem til bedre behandlingsmuligheder for patienterne.

Den muskelinvasive del af blærecanceren blev gennemgået af overlæge Mads Agerbæk fra onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han fortalte om både strålebehandling, samt brugen af kemo- og den nyere immunterapi som været et gennembrud for disse patienter.

Ind imellem de faglige indlæg var to patienter indbudt til at fortælle deres historier om livet med blærecancer, og hvordan det har påvirket dem og deres pårørende.

Alt i alt en meget informativ aften, hvor både publikum bag skærmen og i salen havde mulighed for at stille spørgsmål, og få sat ord på bekymringer eller tanker om diagnosen med blærecancer.

Vi håber at arrangementet har skabt opmærksomhed om maj måned som blærecancer måned, og vil støtte op om lignende projekter i fremtiden.