Behandling

Behandling af blæretumorer og blærekræft

I Danmark har nationale retningslinjer for behandling af blærekræft. Retningslinjerne  har som mål at sikre optimal pleje af alle aspekter af sygdommen hos patienter med blæretumor og blærekræft. Link til retningslinjerne findes her.

Behandling af tumorer og kræft i urinblæren afhænger af, hvor tumoren sidder, og hvor dybt den vokser. Man skelner bla. mellem ikke-muskelinvasive og muskelinvasive tumorer. Når din speciallæge (urolog) har stillet diagnosen, taler lægen med dig, så I sammen kan vælge en passende behandlingsmetode. I nogle tilfælde vælger man en kombination af kirurgisk og medicinsk behandling. Du kan læse mere om de enkelte behandlinger længere nede.

Når du har afsluttet din behandling, bliver du indkaldt til jævnlig kontrol, så din læge kan sikre, at alt er i orden. Opfølgningen varierer, afhængigt af din tumors karakter. Din læge informerer dig om, hvor ofte du skal komme, og hvordan kontrollen kommer til at foregå.

Ikke-muskelinvasiv blærekræft

Kirurgisk behandling

Hvis tumoren ikke har udvikles sig til kræft eller en kræftsvulst endnu ikke er vokset ned i musklen, kan tumoren i de fleste tilfælde fjernes ved et kirurgisk indgreb  via urinrøret, hvor man fjerner den overfladiske tumor. Indgrebet kaldes for TURB (transurethral resektion af blæren). Operationen foretages, mens man som patient er under narkose.  

Medicinsk behandling

Ved ikke-muskelinvasiv blærekræft vælger man som regel at give medicin lokalt direkte i blæren som supplement til kirurgisk behandling med en TURB. Denne medicinske behandling kaldes blæreskylning. Behandlingen udføres i lokalbedøvelse og foregår ved, at medicinen føres ind i urinblæren via et kateter. Medicinen har en direkte virkning på slimhinden i blæren. Ved at give behandlingen lokalt i blæren mindsker man risikoen for bivirkninger i forhold til, hvis man giver den samme medicin via blodet (systemisk kemoterapi eller immunterapi). Man kan i dag vælge mellem to medicinske alternativer: kemoterapi eller immunterapi. Hvilken medicin du får, afhænger af hvilken type tumor, du har i blæren.

Illustration af medicin, der gives direkte i blæren.

Kemoterapi (lavdosis cytostatika)

Ved overfladiske blæretumorer kan du få ordineret kemoterapi i lav dosis. Kemoterapi gives direkte i blæren for at dræbe aktivt voksende tumorceller. En stor fordel ved at give medicinen direkte i urinblæren i stedet for via blodet er lang færre alvorlige bivirkninger. I urinblæren kan cytostatikaen ikke komme i kontakt med andre, mere følsomme kropsdele, og mange af de negative bivirkninger, der forbindes med systemisk kemoterapi (via blodet) kan undgås.

Lavdosis cytostatika kan blive aktuelt på to tidspunkter, dels umiddelbart efter en TURB-operation, såkaldt post-operativ behandling, og dels som forebyggende behandling eller bahndling af nye overfladiske tumorer.

Sidstnævnte behandling foregår som regel på urologisk ambulatorium, og du kan tage hjem igen lige efter behandlingen.

Immunterapi

Lokal immunterapi kaldes også BCG-behandling. Navnet kommer fra bakterien Bacillus Calmette-Guérin (BCG), som anvendes ved behandlingen. Når de svækkede BCG-bakterier når slimhinden, udløser det en reaktion fra kroppens immunforsvar. Når immunforsvaret dermed er sat i “alarmberedskab”, kan det selv opdage kræftceller i urinblæren og ødelægge dem.

Immunterapi gives som forebyggende behandling eller som behandling af flade kræftforstadier (CIS). Behandlingen foregår på urologisk ambulatorium, og du kan tage hjem igen lige efter behandlingen.

Du kan læse mere på:

Blaerekraeftforeningen.dk
Cancer.dk/blaerekraeft-blaerecancer

Muskelinvasiv blærekræft

Kirurgisk og medicinsk behandling

Hvis kræften er trængt længere ned i blærens muskellag, er der tale om muskelinvasiv kræft, og der findes i så fald flere forskellige behandlingsalternativer. Denne kræftform er mere alvorlig og kræver mere omfattende behandling. Der er flere faktorer, der er afgørende for, hvilken behandling der passer til dig, blandt andet tumorens spredning og din almene helbredstilstand. Den mest almindelige behandling er at bortoperere urinblæren (cystektomi). Operationen kombineres ofte med systemisk kemoterapi (cytostatika), der gives i en åre i armen i tiden inden indgrebet.

Du kan læse mere på:
Blaerekraeftforeningen.dk
Cancer.dk/blaerekraeft-blaerecancer